Loading...
樂聚自然無障礙—米埔自然行
樂聚自然無障礙—米埔自然行

活動日期 : 2017-12-09 (Sat)

活動時間 : 10:15 - 13:15

地點 :
元朗新田米埔自然保護區

主辦機構 : 香港傷殘青年協會

活動編號 : A1712064

名額 : 20

收費 : HKD 30.00

聯絡人 : 阿豪(Dave)

聯絡電話 : 2337-9311

聯絡電郵 : [email protected]

資料網址 : 前往相關網址

活動描述 :

11、12 月喺候鳥南飛過冬嘅月份,香港到底有咩地方觀鳥最啱?今次「樂聚自然無障礙—米埔自然行」就會帶你去睇氣勢磅礡嘅候鳥群,欣賞喺米埔休息覓食嘅候鳥,了解本港作為候鳥中途站嘅角色及米埔生態。

日期:9/12/2017(星期六)
地點:元朗新田米埔自然保護區
時間:10:15am - 1:15pm
交通:自行或復康巴
名額:20名(8 名自行前往/ 中心上車優先抽籤)
費用:會員: $10(自行前往/ 中心上車)/ $20 (復康巴)
非會員: $30(自行前往/ 中心上車) / $40 (復康巴)

備註:

1. 復康巴於元朗鐵路站接載自行之參加者;
2. 歡迎自備望遠鏡/ 相機。

Previous 西貢逍閒樂暢遊 世界地質齊探索 Next 吾想睇3D
:
: