Loading...

行程路線建議-路線規劃(儲存路線)

每當去完一個地方想留低紀錄,記低自己去過嘅地方,避免下次想再去果個地方唔記得左,咁就要學識點喺google map 地圖儲存路線喇!

發佈於 手機應用 @2018年08月08日   |   無障礙導師 :

上一堂 行程路線建議-路線規劃(定點) 下一堂 行程路線建議-路線規劃(路線加上星號)

已成功加入收藏

我的標籤

登入

請先登入方可進行此行動