Loading...

检举

Free Guider 会尽快跟进你的个案
:

【Animal】世界上最快樂的動物

发布於 一般 @2021年12月02日   |   人气博客 :   |   0 个留言

短尾矮袋鼠(quokka)臉上總掛著令人難以抗拒的笑容,所以亦有「世界上最快樂的動物」之稱,但沒想到可愛笑臉的背後,短尾矮袋鼠正面臨瀕臨絕種的危機。由於其棲息地被大量破壞,加上人類過份捕捉獵殺,現時短尾矮袋鼠已被世界自然保護聯盟(IUCN)列為「易危物種」,全球數量少於1萬4000隻。目前,唯一能見到最多短尾矮袋鼠的地方就是羅特尼斯島,所以近年不少人都專程前往當地找牠們打卡合照,不過大家記得「眼看手勿動」,因為觸摸牠們是違法的!

只要有葉食就會好開心
只要有得聞到自己想要食的食物就好易滿足
只要有葉食就會好開心
只要有得聞到自己想要食的食物就好易滿足
只要有人幫我影相就好了。
最好有埋同伴同我一起影。
只要有人幫我影相就好了。
最好有埋同伴同我一起影。
昂頭影相都得啫,咩角度都可以滿足到你。
在森林和原野是多麼的消遙
昂頭影相都得啫,咩角度都可以滿足到你。
在森林和原野是多麼的消遙
企喺度都可以架
微微地笑都可以架
企喺度都可以架
微微地笑都可以架
我望鏡頭又得
唔望鏡頭亦得,得左
我望鏡頭又得
唔望鏡頭亦得,得左

笑得很開心,很療愈呀~


0 个留言

* 留言条款及细则请参阅《FREE GUIDER 隐私权政策

已成功加入收藏

我的标签

登入

请先登入方可进行此行动