Loading...

檢舉

Free Guider 會盡快跟進你的個案
:

生日兼母親節開心齊齊過

發佈於 一般 @2019年05月14日   |   人氣博客 :   |   0 個留言

今年5月12日,真係好特別,遇到好多人和事,多謝每位幫過我的朋友,同事,父母及弟弟,無你們我又點可能又平安度過我的生日呢!今年母親節,巧合又是我生日的日子。

事隔23年的第二個星期日就係我在母親節出生的日子,真係好特別,有種強烈感覺~

我爸買比我的生日蛋糕
極速食清光>
我爸買比我的生日蛋糕
極速食清光><
一早喺台灣買比自己的生日禮物,令我近日好運連連~
It is my lucky!
一早喺台灣買比自己的生日禮物,令我近日好運連連~
It is my lucky!

到食堂食好西!

環境舒適
食物款式多選擇
環境舒適
食物款式多選擇

飲左杯非常清新的青檸特飲


繼廣州之旅後,我繼續鍾情酸菜魚的味道,食左酸菜魚米線~


今年2019年,可以話我做了最豪嘅事。我花了約380元買下了媽媽一直夢寐以求嘅頸鏈~

老生常談,親恩抵萬金

奧莉軒~
閃閃令,係愛媽咪的禮物
奧莉軒~
閃閃令,係愛媽咪的禮物

最後睇左戲,然而好多身邊人劇透左,但總算完成我的生日清單~


0 個留言

* 留言條款及細則請參閱《FREE GUIDER 隱私權政策

已成功加入收藏

我的標籤

登入

請先登入方可可進行此行動